Tiskani materiali

Tu vam ponujamo brezplačen nabor tiskanih materialov, ki jih lahko uporabite za osebno dodatno izobraževanje o ločevanju odpadkov ali v druge promocijske namene.

UPORABIM

Embalaža


Odpadni papir in karton

Pri recikliranju odpadnega papirja in kartona najprej odstranijo lepilo, vezavo, kovinske dele ter smeti. Tako predelan material postane nova surovina za papirno industrijo, ki proizvaja papirnate vrečke, kartonsko embalažo, zvezke, toaletni papir in papirnate brisače ter druge izdelke iz papirja in kartona. Predelava odpadnega papirja in kartona pomeni manjšo porabo energije ter vode v primerjavi z izdelavo novega pairja iz lesa in prispeva k ohranjanju gozdov.

Steklo

Steklo je ena od najbolj primernih surovin za reciklažo. Omogoča stoodstotno predelavo, ne da bi se ob tem izgubila njegova kakovost. Odpadno steklo najprej razvrstijo po vrstah materiala, nato ga stalijo in predelajo v nove izdelke. V Evropi ponovno predelajo približno 70 odstotkov steklene embalaže, ki se pojavi na trgu. Odpadno steklo je v veliki meri nadomestilo kremenov pesek, ki je najpomembnejša surovina za izdelavo stekla. Pomemben je tudi prihranek energije, saj se steklo tali pri nižjih temperaturah kot primarne surovine, iz katerih je izdelano.

Ostala embalaža

Tudi plastična, kovinska in sestavljena embalaža je pomemben vir surovin. Preden gre embalaža, odložena v zabojnike z rumenim pokrovom, v nadaljnjo predelavo, jo je treba ločiti glede na vrsto materiala, iz katerega je izdelana. Plastično embalažo zmlejejo in nato prečistijo. Tako pripravljen material obdelajo pri visoki temperaturi in predelajo v reciklirano plastiko, ki je primerna za ponovno uporabo. Iz nje izdelujejo, pohištvo, izdelke, ki se uporabljajo v gradbeništvu, in opremo za prosti čas (npr. opremo za kampiranje).

Na podoben način s segrevanjem pretopijo v reciklirano kovino tudi pločevinke. V postopku pridobijo reciklirani aluminij, iz katerega lahko znova izdelajo pločevinke, ovitke za čokolado ali embalažo za predpripravljeno hrano. Embalaža iz recikliranega aluminija je v obliki novih izdelkov lahko znova na policah trgovin že šest tednov po predelavi.

Električna in elektronska oprema


Za reciklažo je primerna električna in elektronska oprema, ki je označena s prečrtanim smetnjakom na kolesih.

Električne in elektronske naprave so bogat vir surovin. Po sortiranju naprav glede na vrsto se začne njihova razgradnja na posamezne komponente. Naprave (npr. hladilniki in zamrzovalniki) pogosto vsebujejo škodljive snovi, kot so težke kovine in plini, ki tanjšajo ozonski plašč.

Posamezne komponente oziroma materiale ločeno predelajo in iz njih pridobijo sekundarne surovine. Z reciklažo električne in elektronske opreme lahko pridobimo železo, aluminij, baker in ostale kovine ter plastiko in druge materiale.

Baterije


Večina baterij vsebuje škodljive težke kovine, kot so živo srebro, nikelj, svinec in kadmij. Vse te kovine lahko varno odstranimo in ponovno uporabimo. Eden od produktov, pridobljenih z recikliranjem odpadnih baterij, je tudi plastika.

Če baterije odlagamo med komunalne odpadke, tvegamo, da težke kovine poroniknejo v zemljo in zaidejo v podtalnico, s čimer onesnažujemo ter ogrožamo okolje. Okolju škodljivo je tudi sežiganje baterij, saj obstaja nevarnost izhlapevanja živega srebra v zrak, medtem ko svinec in kadmij lahko končata v pepelu.

Nagrobne sveče


Iz odpadnih sveč s postopkom reciklaže pridobimo različne plastične materiale, vosek in kovine. Tako pridobljeno plastiko običajno uporabimo za izdelavo manj zahtevnih izdelkov, kot so cevi, talne obloge in polizdelki, ki so namenjeni uporabi v gradbeništvu. Vosek (parafin) ponovno uporabimo za proizvodnjo nagrobnih sveč, kovine pa za izdelavo kovinskih izdelkov in polizdelkov.

Elektronske sveče poleg plastike vsebujejo še elektronski modul in baterije, ki jih predelane lahko ponovno uporabimo v industriji.

Dobro je vedeti

Zakaj varujem


Razgradnja plastenke na odlagališču lahko traja tudi do tisoč let.

Za proizvodnjo ene tone papirja potrebujemo tri tone lesa.

Za pridobitev ene tone aluminija je potrebnih 26 ton surovin, med drugim aluminijeve rude, jalovine in premoga. Za tono recikliranega aluminija pa so potrebne le štiri tone surovin, med drugim odpadni material (npr. aluminijasta ogrodja starih koles), električna energija in surova nafta.

Z energijo, ki jo prihranimo z recikliranjem ene pločevinke, bi stovatna žarnica svetila štiri ure.

Z energijo, ki je potrebna za izdelavo ene nove pločevinke, bi lahko izdelali 20 recikliranih pločevink.

kaj ločujem


Podjetje Apple je v letu 2015 zbralo 27.800 ton odpadne električne in elektronske opreme; iz nje so pridobili tono zlata, dve toni srebra in deset tisoč ton jekla (Vir: okoljsko poročilo podjetja za leto 2015).

Pločevinke in druga kovinska embalaža predstavljajo osem odstotkov vseh odpadkov, ki jih pridelajo gospodinjstva.

Steklo je mogoče stoodstotno reciklirati.

Kje zbiram


Okrog 60 odstotkov kartona v Evropi je izdelanega iz recikliranih kartonskih plošč.

Tri četrtine steklenic in steklenih kozarcev, prodanih v Evropski uniji, uporabniki oddajo v reciklažo.

V Sloveniji recikliramo polovico obdelanih komunalnih odpadkov, kar je daleč nad povprečjem Evropske unije, ki znaša 28 odstotkov (Vir: Eurostat, podatki za leto 2014).

Kako uporabim


Za izdelavo ene majice iz sintetične tkanine je potrebnih pet do osem plastenk.

Dresi slovenske nogometne reprezentance so narejeni iz recikliranega poliestra.

Aluminij je zelo trpežna kovina, zato sta še danes v uporabi dve tretjini vsega doslej proizvedenega aluminija.