Tiskani materiali

Tu vam ponujamo brezplačen nabor tiskanih materialov, ki jih lahko uporabite za osebno dodatno izobraževanje o ločevanju odpadkov ali v druge promocijske namene.

ODDAM

Zbiralnice (eko otoki)


Zbiralnice ali eko otoki so postavljeni na javnih površinah in so namenjeni vsem, ki želijo oddati ločeno zbrane odpadke. Običajno so v zbiralnicah nameščeni zabojniki za papir oz. karton, steklo ter embalažo.

Zbirni centri


V Sloveniji je nekaj več kot 130 zbirnih centrov za odpadke. V zbirnem centru v vaši občini oziroma regiji ločeno zbrane odpadke lahko oddate brezplačno. Centri sprejemajo več vrst odpadkov, ki ne sodijo v zabojnike za embalažo, papir, steklo, biološke odpadke in preostale komunalne odpadke. Za nekatere vrste odpadkov, kot so na primer gradbeni odpadki, izolacijski material, kosovni odpadki, pnevmatike, veljajo količinske omejitve. Seznam zbirnih centrov v vaši regiji dobite pri lokalnem izvajalcu komunalnih storitev.

Organiziran odvoz komunalnih podjetij


Komunalna podjetja enkrat letno organizirajo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Nekateri izvajalci brezplačen odvoz izvajajo v vnaprej določenih terminih. Drugi izvajalci pa občanom omogočajo, da lahko enkrat na leto naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov.

Trgovine


Ob nakupu nove električne ali elektronske opreme lahko staro odsluženo opremo brezplačno oddate na prodajnem mestu. Trgovci so odpadne elektronske in električne naprave dolžni sprejeti le v primeru, da pri njih kupite enakovreden nov izdelek.

Odpadne prenosne baterije, akumulatorje in plinske sijalke lahko oddate v trgovinah, kjer prodajajo tovrstno opremo, ne glede na to, ali boste hkrati z oddajo odpadne opreme kupili novo.

Akcije zbiranja odpadkov


Občasne akcije zbiranja odpadkov organizirajo razna podjetja, izvajalci komunalnih storitev in društva. O akcijah občane navadno obveščajo prek medijev.

Akcije zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov


Akcije organizirajo izvajalci komunalnih storitev. Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate v premičnih zbiralnicah, ki so postavljene na različnih lokacijah po vnaprej objavljenem urniku. Več informacij o akcijah je na voljo pri lokalnem izvajalcu komunalnih storitev.

Pokopališča


V neposredni bližini pokopališč so nameščeni zabojniki za zbiranje odpadnih sveč. Ločeno so nameščeni zabojniki za odlaganje zelenega odpada in drugih odpadkov, ki nastajajo na pokopališčih.

Dobro je vedeti

Zakaj varujem


Razgradnja plastenke na odlagališču lahko traja tudi do tisoč let.

Za proizvodnjo ene tone papirja potrebujemo tri tone lesa.

Za pridobitev ene tone aluminija je potrebnih 26 ton surovin, med drugim aluminijeve rude, jalovine in premoga. Za tono recikliranega aluminija pa so potrebne le štiri tone surovin, med drugim odpadni material (npr. aluminijasta ogrodja starih koles), električna energija in surova nafta.

Z energijo, ki jo prihranimo z recikliranjem ene pločevinke, bi stovatna žarnica svetila štiri ure.

Z energijo, ki je potrebna za izdelavo ene nove pločevinke, bi lahko izdelali 20 recikliranih pločevink.

kaj ločujem


Podjetje Apple je v letu 2015 zbralo 27.800 ton odpadne električne in elektronske opreme; iz nje so pridobili tono zlata, dve toni srebra in deset tisoč ton jekla (Vir: okoljsko poročilo podjetja za leto 2015).

Pločevinke in druga kovinska embalaža predstavljajo osem odstotkov vseh odpadkov, ki jih pridelajo gospodinjstva.

Steklo je mogoče stoodstotno reciklirati.

Kje zbiram


Okrog 60 odstotkov kartona v Evropi je izdelanega iz recikliranih kartonskih plošč.

Tri četrtine steklenic in steklenih kozarcev, prodanih v Evropski uniji, uporabniki oddajo v reciklažo.

V Sloveniji recikliramo polovico obdelanih komunalnih odpadkov, kar je daleč nad povprečjem Evropske unije, ki znaša 28 odstotkov (Vir: Eurostat, podatki za leto 2014).

Kako uporabim


Za izdelavo ene majice iz sintetične tkanine je potrebnih pet do osem plastenk.

Dresi slovenske nogometne reprezentance so narejeni iz recikliranega poliestra.

Aluminij je zelo trpežna kovina, zato sta še danes v uporabi dve tretjini vsega doslej proizvedenega aluminija.